Dobrý den!

Společnost
D2 Consult Prague s.r.o.

změnila název na:
3G Consulting Engineers s.r.o.

Naší webovou prezentaci najdete zde.

Novým partnerem se stala společnost:
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH
(www.3-g.at)Welcome!

D2 Consult Prague s.r.o.

Changed company name is:
3G Consulting Engineers s.r.o.

See our webpage.

New partner is:
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH
(www.3-g.at)